konsultanci

inżynierowie

doradcy

Działalność Spółki skoncentrowana jest na konsultingu nad inwestycjami z obszaru:

  • budownictwa ogólnego
  • budownictwa infrastrukturalnego
  • budownictwa w zakresie ochrony środowiska

Oferta Spółki ECM Consulting obejmuje:

  • konsulting inżynieryjny inwestycji komercyjnych, przemysłowych, mieszkaniowych;
  • partnerstwo publiczno-prywatne, jako wsparcie władz samorządowych w realizacji przedsięwzięć o charakterze publicznym, które wymagają zaangażowania kapitału lub kompetencji partnera prywatnego. W ramach usługi PPP wykonujemy prace: przygotowanie strategii działań, analizę i wskazanie optymalnego sposobu realizacji inwestycji; przygotowanie oferty dla inwestorów (w tym dokumentacji przetargowej), organizacja przetargu i ocena ofert, wybór partnera oraz negocjowanie warunków kontraktu, nadzór nad realizacją.

ECM Consulting S.A.

00-124, Warszawa
Rondo ONZ 1
tel.: +48 22 333 73 57
fax: +48 22 540 62 26
email: office@ecmg.pl

NIP: 525-25-77-960
REGON: 147070848
KRS: 0000494940
Sąd Rejonowy m. st. Warszawa XII Wydz. Gospodarczy
kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN [opłacony w całości]

informacje o RODO

©  2020 ECM CONSULTING